ÇALIŞTAYLAR

GFK Birinci nesil ailesini oluşturuyor

Bilgi paylaşımı için gerçekleştireceği buluşmalar ve çalıştaylardır.
Her çalıştay ve toplantı belirli bir tema üzerine gerçekleşir.